Despre noi

……

Acest “site” nu se adresează acestor mari, acestor extraordinari traducători români din alte limbi. Gândim să îi aşezăm aici, în această “cavernă”, la locul lor cel meritat pe retroversioniştii literaturii române, pe cei care au trudit – fără iluzii de înavuţire sau năzuinţe de fală – să traducă din limba română cătră alte limbi. Dacă traducători avem câtă frunză şi iarbă, mult mai puţini sunt retroversioniştii români de calitate. România, vă aduc aminte, a fost vreme îndelungată un lagăr închis cu un brâu de sârmă cu mărăcini, păzit la hotare cu AKM-uri ce vorbeau şapte limbi şi ruseşte şi cu câini lup cari muşcau din carnea “duşmanilor poporului”. În tot acest timp românii au trăit captivi în subconştientul ucigaş al unui dictator comunist după altul. Profesionişti dintre aceia cari ar fi putut să se dezvolte lingvistic, să domnească peste vreo limbă, şi să producă minuni de retroversiune, nu au avut voie să circule prin lume, şi nu au putut să se aşeze pe alte meleaguri. Iar o bună retroversiune – doamne, să ne ierţi – nu o prea poate face decât cel ce trăieşte în mijlocul limbii înspre care traduce.
Două lucruri sunt, deci, trebuincioase pentru a intra în acest panteon, în acest hall of fame, al retroversioniştilor. Întâi trebuie să fii român care traduce cătră altă limbă. Mai apoi, e morţiş să fi făcut de-adevăratelea o treabă cu totul şi cu totul de ispravă. Şi, zicând aceasta, degrab trebuie să cădem la învoială că şi un criteriu şi celălalt sunt pricini de amarnică scărpinătură în creştet….

Cristian Săileanu

L
o
a
d
i
n
g
.
.
.